paykasa bozdurma

Bina Enerji Kimlik Belgesi

Enerjiyi Verimli Kullanmayana Rekor Ceza

Enerjiyi verimli kullanmayanlara yönelik 2015 yılında uygulanacak idari para cezaları, yüzde 10,11’lik yeniden değerleme oranında arttırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2015 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliği”, Resmi Gazete’de yayımlandı.

895 LİRA İLA 89 BİN 875 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR

Buna göre, 1 Ocak 2015’ten geçerli olmak üzere, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’ndaki hükümlere aykırı davranan işletme, bina sahipleri ve yöneticilerin yasaya aykırı davranmaları halinde ödeyecekleri idari para cezaları yüzde 10,11’lik yeniden değerleme oranında arttırıldı. Enerjiyi verimli kullanmayanlara uygulanacak cezalar 895 lira ile 89 bin 875 lira arasında değişecek.

Söz konusu tebliğ ile “5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10’uncu Maddesine Göre 2014 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak: Milliyet

Bingöl Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi  kullanım alanlarına göre Iso 5001 standartları çerçevesinde işleme dahil edilmektedir.ISO 5001 uluslararası arenada geçerliliği bulunan enerji yönetim standardıdır. Amacı  enerji tasarrufu sağlamak için gerekli bulunan sistemlerin oluşturulmasını ve uygulamasını gerçekleştirmektir.

Enerji Kimlik Belgesi  için Enerji Yönetim Sistemi tarafından oluşturulan uygulama oluşumları şöyledir.Genel şartlar, Yönetim sorumluluğu, Enerji Politikası, Enerji Planlama, Uygulama ve faaliyet kontrolleri ve yönetimin gözden geçirilmesi gibi oluşumlar göstermektedir.

Enerji Kimlik Belgesi  için ISO 5001 tarafından sağlanan yararlar. Düşük maliyet, yüksek prestij, Müşteri güven ve memnuniyeti, Şirketlerin çevreye duyarlı olması, Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması, ulusal ve uluslararası alanda uyumluluğun artış sağlamasıdır.

Düzce Enerji Kimlik Belgesi

Yapı kullanım izninin alınabilmesi için gerekli olan bir belgedir.50 m2 üstünde bulunan tüm binaların Enerji Kimlik Belgesi almaları yasa ile zorunlu hale getirilmiştir.Bakanlık tarafından yetki verilen EKB uzmanları ile  Enerji Verimliliği Danışman Şirketleri belge vermektedir.

Bakanlık tarafından yetki alan EKB uzmanları Enerji Kimlik Belgesi oluşuma katkı sunmaktadır.Ruhsat aşamasında belediyeler tarafından istenilen EKB son dönemlerde en önemli gereksinimlerden birisi olmuştur. Sadece Türkiye de değil diğer dünya ülkeleri de bu işlemle karşı karşıyadır.

Bu sebep ile ülkeler tükettikler, enerji ve yakıt oranının ne kadar olduğunu öğrenirler. Türkiye Avrupa Birliği standartları çerçevesinde yakıt oranlarını, enerji performansını, ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerini Enerji Kimlik Belgesi kontrol eder.

Osmaniye Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi fiyatlandırmalarında bina büyüklüğü esas alınmaktadır. Bunun için gerekli olan sadece inşaat alanının referans alınmasıdır. M2 düşmekte olan  birim fiyat uygulaması enerji danışman şirketleri tarafından ters oarantılı olarak hesap edilir.

Bu demek olur ki inşaat sahasının genişlemesi arttıkça birim fiyat üzerinden düşüş gerçekleştirilerek bina ve bina sahiplerine uygun fiyat koşulları içerisinde  indirim gerçekleştirilir. Enerji Kimlik Belgesi bu anlamda toplan inşaat alanı bilinmeyen binalarda kat sayısına göre fiyatlandırma yapılır.

Dair ve bloklarda Enerji Kimlik Belgesi fiyatlandırılmasında bizzat yer almaktadırlar. M2 alanı düşük olan binaların fiyatlandırılması danışman şirketleri tarafından yüksek meblağlarda gerçekleştirilir. Bunun sebebi ise düşük m2 bulunmasıdır.

Kilis Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenerek aktifleşmesi için binaya ait olan tüm bilgilerin mevcut programa kaydedilmesi gerekmektedir. Bu program BEP TR adını almakta olup EKB uzmanı olan mühendis ve mimarlar tarafından kullanılmaktadır.

Enerji Kimlik Belgesi uzmanları Bakanlık tarafına kendilerine verilmekte olan şifre ve kullanıcı adı ile işlem yapmakta olup kontrolleri yine bakanlık tarafından sağlanmaktadır. Binanın mekanik, aydınlatma, sıcak su gibi ısıtma ve soğutma enerji dokümanları programa kaydedilir. Belirli bir zaman içinde tamamlanan kayıt işlemi binanın büyüklüğü ile bağlantılıdır.

Bu durum Enerji Kimlik Belgesi fiyatlandırmalarına da yansımıştır.Çünkü binaların büyük oranına göre fiyatlandırma hesabı gerçekleştirilir. Binanın büyüklükleri toplam inşaat sahası dikkate alınarak hesap edilmektedir.

Karabük Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi beli oranlarda yer alan enerji sınıfını sağlamak zorunlumu denildiğinde bu sual için eski yapıları ayrı tutmak gerekmektedir. Bu da eski binaların sınıflandırmada sorun yaşamayacağını ve tüm sınıf birimlerinde yer alacağını bizlere göstermektedir.

Enerji Binaları tüm sınıflarda yer almaktadır.  Ancak Yeni binalar C sınıfı üzerinde bulunursa Enerji Kimlik Belgesi alamazlar. Bu binalar kimlik belgelerini alabilmek için ısı yalıtımını gerçekleştirmeleri gerekir. Eski binalar da ise aynı uygulama geçerli değildir.

Isı yalıtımı bulunmayan eski bina herhangi bir sınıfta yer alır. Yalıtımlı binalar Enerji Kimlik Belgesi alımına hak kazanmaktadırlar. On yıl süre ile aktif olan belge sonrasında tekrarından yenilenmelidir.

Yalova Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi 1 Ocak 2011 Tarihi itibari öncesinde bağlı bulundukları belediyelerden inşaat ruhsatı temin eden binalar ile var olan binalar ve daha sonra inşat ruhsatı temin eden binalar yeni bina olarak kayırlarda yer alır.

Enerji Kimlik Belgesi bulunmaya binalar yasal prosüdür içerisinde uygulanması bulunmayan herhangi bir cezai işlem bulunmamaktadır. Ancak 2012 Şubatının 20 sinde resmi gazetede yayınlan Enerji Verimliliği Strateji Belgesi” binanın karbondioksit oranı tanımlanan asgari değerlerin üzerinde olan binalara idari işlem uygulanacağı belirtilmiştir.

Uygulama ilerleyen dönemlerde vergi sistemi ile aktifleşerek günlük yaşamımıza giren vergiler arasında yer alacak. Enerji Kimlik Belgesi bulunmayan ve asgari değerlere sahip inşaatla yüksek oranlarda vergi cezalandırmaları ile karşılaşacaklardır.

Iğdır Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi için gerekli olan parametreler minimum seviyede aydınlatma içinde yer alacaktır. Burada yer alan hacim aydınlatma sistemi için kabul görülmüştür. Hacimde duvarların ve tavanın ışık yansıma katsayısı (ρD)%50 ila (ρT)%70 olarak belirlenmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi yaşam alanları olarak tabir edilen evlerimizde %30’ kompakt flüoresan lamba ve %70’inin enkandesan lamba kullanımını ön görmüştür. Bu durum iş sahalarında %70 tüp flüoresan lamba ve %30’unun enkandesan lamba olarak kayıt altına alınmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi aygıt tipini D grubu IP2X olarak belirlemiştir. Bu normal bir aygıt tipi olup bakım faktörü % 67 civarındadır. Bu değer gerçek binalar FD değeri olarak hesap edilmektedir.

Ardahan Enerji Kimlik Belgesi

Binalarda Enerji Performans Yönetmenliği hesap edilirken AB standartlarına uyumluluk esas alınmaktadır. Hesaplama yöntemi ASHRAE ve Türk standartları çerçevesinde oluşum göstermektedir. Burada yer alan hesaplama sistemi Enerji Kimlik Belgesi için basit saatlik dinamik yöntemdir.

Basit saatlik dinamik yöntemin amacı binalarda ısıtma ve soğutma sisteminin incelenmesidir. Binalarda gerekli olan kesin enerji bu sistem ile belirlenir. Enerji Kimlik Belgesi binaların ısıtılıp soğutulması için net enerji miktarına gerek duyulmaktadır. Bu ihtiyaçların karşılanacağı enerji tüketimleri saatlik olarak hesaplar.

Hesaplama sonrasında Isıtma, soğutma, aydınlatma, havalandırma gibi binaların yıllık enerji tüketimleri tespit edilmektedir. Bu uygulama Enerji Kimlik Belgesi ile yürürlüğe girmiştir. Hesap sonrasında CO2 salımı da hesap edilerek referans bina ile karşılaştırılmalıdır.

Bartın Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi için hesaplama yöntemi önemli oluşumlar göstermektedir.  Bunlar arasında enerji performans değerlendirilmesi yer alır. Binalarda enerji performansı değerlendirilirken kapsama alanlarına dikkat edilmelidir.

Binalarda Isıtma ve soğutma ihtiyaç olarak görülen enerjinin hesaplanmasını teşkil eder. Enerji Kimlik Belgesi kesin enerjiye sahip olunması için mevcut sistem üzerinden kayıp ve sistem verilerini göz önüne alarak, soğutma ve enerji tüketimi belirlenmektedir.

Diğer taraftan Enerji Kimlik Belgesi havalandırma enerji tüketiminin tespit edilmesi için binalarda güneş ışığında yararlanılmasını, güneş ışığının bulunmadığı mekânlarda ise aydınlatma enerji tüketiminin hesap edilmesi olumlu görülmüştür. Enerji tüketimi için ayrıca sıcak su kullanımı da hesap edilir.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!