paykasa bozdurma

Finansal Destekler

1. ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ (EİE) DESTEKLERİ -HİBE-

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP): Enerji etüt çalışması ile belirlenen önlemlerin uygulanması ve enerji tasarruf potansiyelinin geri kazanılması için hazırlanan projedir. Endüstriyel İşletmeler, Elektrik İşleri Etüt İdaresi (EİE)’ne başvurup projeleri için hibe ödenek alabilir. Tesisin genel Enerji Etüdünün yapılmış olması gereklidir.

o Başvuru için: Etüt Raporuyla beraber VAP Raporu ile her yıl Ocak ayında Elektrik İşleri Etüt İdaresine başvurulur.

o Hibe oranları: 500.000 TL’ye kadar projeler destek alabilir. Bir yılda veya daha az sürede geri dönecek projeler %20 oranında, 5 yılda dönecek projeler oranında ve üst sınır 100.000 TL olmak üzere ilgili formülle hesaplanmaktadır.

Gönüllü Anlaşma: 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az oranında azaltma taahhüt edilen anlaşmadır.

o Başvuru için: Etüt Raporuyla beraber her yıl Ocak ayında Elektrik İşleri Etüt İdaresine başvurulur.

o Hibe oranları: Anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si, 100.000 TL’sını geçmemek kaydıyla hibe EİE tarafından karşılanır.

www.eie.gov.tr

2. KOSGEB DESTEKLERİ -HİBE-

Enerji Verimliliği: İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Artırıcı Proje için Danışmanlık ve Enerji Yöneticisi Eğitim hizmetlerine destek verilir. Desteğe başvuran işletmenin enerji tüketiminin 200 TEP’ten büyük olma şartı aranmaktadır.

o Başvuru için: KOBİ sınıfına giren işletme (250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden veya yıllık net satış hasılatı ya da bilanço aktif toplamı 25 milyon Türk Lirasını aşmayan işletme) KOSGEB’e başvurur. Başvuru için herhangi bir zaman yoktur.

o Hibe Oranları: Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 50, 3. ve 4. Bölgelerde % 60 olarak uygulanır. Program süresince (3 Yıl) Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 30.000 TL’dir.

www.kosgeb.gov.tr

3. TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ -KREDİ-

Enerji Verimliliği Destekleri: Enerji etütleri de dâhil olmak üzere, enerji verimliliğine yönelik uygulama projeleri (VAP) desteklenir.

o Başvuru için: “Proje Öneri Dosyası” ile birlikte yılda 6 kez belirlenen başvuru tarihlerinden herhangi birinde başvurulur.

o Destek Oranları: Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı proje bütçesinin en fazla % 50’si olarak uygulanır. Destek miktarı 100.000 – 1.000.000 ABD$ aralığındadır.

o Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 4 Yıl (Faizsiz)

www.ttgv.org.tr

4. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI DESTEKLERİ -KREDİ-

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği: Özel Sektör tarafından gerçekleştirilecek Yenilenebilir Kaynaklara dayalı enerji üretim yatırımları ve enerji verimliliği sağlayan yatırımların mal, hizmet, inşaat giderleri ve bunlara ilişkin danışmanlık hizmetlerinin finansmanıdır.

o Başvuru için: Proje konusu, “Yenilenebilir Enerji” ve “Enerji Verimliliği” tanımlarına uyan ve Türkiye Çevre Mevzuatı ile Dünya Bankası Çevre Politikasına uygun olan, ilgili Kurullarca getirilen düzenlemeler sonucu sahip olunması gereken tüm izin ve belgelere sahip olan yatırımcılar yararlanabilir.

o Destek Oranları: Yatırım tutarının en fazla %75i desteklenir. Destek miktarı 50.000.000 ABD$ ile sınırlandırılmıştır.

o Geri Ödeme Süresi: Uzun vadeli (2-5 yıl ödemesiz toplam 10-15 yıl). Net vade miktarı değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

www.kalkinma.com.tr

5. TÜRKİYE SINAÎ KALKINMA BANKASI (TSKB) DESTEKLERİ -KREDİ-

Enerji Verimliliği Destekleri:

1-Jenerik Tip : Bu tip yatırımlar hemen hemen her türlü endüstriyel sektör için uygulanabilir yatırımlardır.

2-Proses tipi: Belirli bir endüstri sektörü için uygulanan enerji

verimliliği projeleridir.

o Başvuru için: Yatırım gerçekleştirildikten sonra yatırımın gerçekleştirildiği bölümde asgari bir enerji tasarrufu olması (%20) ya da, Yatırımın toplam getirisinin asgari bir bölümünün enerji verimliliğinden kaynaklanması (%50) gerekmektedir.

o Geri Ödeme Süresi: Uzun vadeli. Net vade miktarı değerlendirme sonucunda belirlenmektedir.

www.tskb.com.tr

6. TurSEFF DESTEKLERİ -KREDİ-

TurSEFF: TurSEFF, enerji verimlilik (VAP) ya da yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmak isteyen endüstriyel firmalar, ticari girişimciler ve özel konut sahiplerine yönelik kredi vermektedir. Kredi, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) tarafından geliştirilmiş olup krediler ortak bankalar yoluyla dağıtılır. TurSEFF altında finanse edilen projeler belirli performans kriterlerini karşılamalıdırlar. Endüstriyel ve ticari işlemlerde enerji verimliliği özelliklerine ilişkin projeler, %20’den fazla enerji tasarrufu sağlamalıdır. İnşaat sektöründe enerji verimliliğine ilişkin projeler %30’dan fazla tasarruf sağlamalıdır.

o Başvuru için: Ortak bankalardan birine istenilen tarihte başvurulabilir.

o Destek Oranları: Destekler 5 ayrı kategoriye ayrılır ve bu kategorilere göre 75.000 ABD$ ile 5.000.000 ABD$ aralığında projenin 0 yatırım maliyetinin karşılanması için kullanılabilir.

o Geri Ödeme Süresi: Uzun vadeli. Net vade miktarı değerlendirme sonucunda belirlenmektedir. (Düşük faiz oranı)

www.turseff.org

7. İŞ BANKASI DESTEKLERİ -KREDİ-

Etüt Proje: KOBİ’lerin, EİE’den “Sanayi” kategorisinde yetki belgesi almış Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri’nden alacağı etüt, proje ve verimlilik artırıcı proje (VAP)hizmetleri desteklenir.

o Başvuru için: KOBİ şartı aranır ve herhangi bir tarihte başvurulabilir.

o Destek Oranları: Destek miktarı 50.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

o Geri Ödeme Süresi: Toplam 3 Yıl (Düşük faiz oranı)

Enerji Verimliliği Geliştirme: KOBİ’lerin, EİE’den “Sanayi” kategorisinde yetki belgesi almış Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri’nce gerçekleştirilen VAP çalışmaları sonucunda asgari %20 enerji verimliliği öngörülen projeler desteklenir.

o Başvuru için: KOBİ şartı aranır ve herhangi bir tarihte başvurulabilir.

o Destek Oranları: Destek miktarı için herhangi bir sınırlama belirtilmemiştir.

o Geri Ödeme Süresi: 1 Yılı Geri Ödemesiz Toplam 5 Yıl (Düşük faiz oranı)

www.isbank.com.tr

NOT: Başka finans kurumlarının benzer kredi seçenekleri vardır. Burada örnek olarak birkaçına yer verilmiştir. Detaylı bilgi için firmamızı arayabilirsiniz.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!