paykasa bozdurma

Enerji Etüdü

“02.05.2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” doğrultusunda yürürlüğe giren, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik” Madde 10 – (b) bendi “ Yıllık toplam enerji tüketimi beşbin TEP ve üzeri olan endüstriyel işletmeler ile toplam inşaat alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan hizmet sektöründe faaliyet gösteren binalarda etüt yapılır veya şirketlere yaptırılır. Bu etütler her dört yılda bir yenilenir. Etüt raporlarının ve belirlenen önlemlere ilişkin uygulama planlarının birer sureti Genel Müdürlüğe gönderilir.“maddesi kapsamında binanıza Detaylı Enerji Etüdü Yapılması ve Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) hazırlanması işini AFN Enerji olarak sunmaktayız.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!