paykasa bozdurma

Mevzuat

Enerji Verimliliği Kanunu

Resmi Gazete Tarihi: 02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26510

YÖNETMELİKLER

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 25.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27035

Ekler

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Ekler

Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26847 (Mükerrer)

Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 09.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26901

Küçük Ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme Ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 24.04.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25795

Ekler

Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.06.2003 Resmi Gazete Sayısı: 25138

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Enerji Yöneticisi Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27203

Sıvı Ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 05.06.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26897

Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 14.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26376

Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular Ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Ekler

Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı, Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.01.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27478

Florasan Aydınlatma Balastların Enerji Verimlilik Şartları İle İlgili Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 30.12.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26392

Ekler

TEBLİĞLER

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 10 uncu Maddesine Ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü Ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2010–1)

Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci Maddesine Göre Yetki Belgesi Ve Sertifika Bedelleri Ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2010–2)

Resmi Gazete Tarihi: 26.02.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27505

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2009–2)

Resmi Gazete Tarihi: 06.02.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27133

Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7

GENELGELER

2008 Enerji Verimliliği Yılı İle İlgili “Başbakanlık” Genelgesi (2008–2)

Resmi Gazete Tarihi: 15.02.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26788

Genelge Gereği Kamunun Alacağı Tedbirler – Bildirim Formu

2008 Enerji Verimliliği İle İlgili “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı” Genelgesi (2008–1)

Kamuda Akkor Lambaların Değiştirilmesi İle İlgili “Başbakanlık” Genelgesi (2008–19)

Resmi Gazete Tarihi: 13.08.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26966

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!