paykasa bozdurma

ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETİ

27.10.2011 Tarih ve 28097 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan; Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında VErimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin Madde 9 (2) bendi “Toplam inşaat alanı en az yirmibin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi beşyüz TEP ve üzeri olan ticari binaları ve hizmet binaları ile toplam inşaat alanı en az onbin metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi ikiyüzelli TEP ve üzeri olan kamu kesimi binalarının yönetimleri, bina ve tesislerinde, 8 inci maddede belirtilen enerji yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmek üzere, binalarındaki çalışanları arasından enerji yöneticisi sertifikasına sahip birisini enerji yöneticisi olarak görevlendirir.“ Maddesi gereği kapsama giren binalar enerji yöneticisi hizmeti almakla yükümlüdür. AFN Enerji, alanında uzman mühendis kadrosuyla; hem bu resmi yükümlülüğünüzü yerine getirecektir hem de enerjinizi daha verimli şekilde nasıl kullanacağınız ile ilgili danışmanlık hizmeti verecektir.

Bilgi Almak İçin Şimdi Arayın!